Activitats escolars

Activitats

Una escola activa és una escola viva, que es preocupa per fer viure als infants les tradicions que formen part de la nostra cultura, així com per apropar-los a d’altres entorns que els permetin ampliar el ventall de vivències i coneixements.

Apropem els nens i nenes a la cultura de la música, al teatre i a les titelles amb diferents actuacions. Obrim l’escola a les famílies per la Festa de Nadal i la de Fi de curs; és un bon moment per
comunicar-nos i contemplar allò que els nens han preparat amb entusiasme. I ens agrada celebrar, també, “La Festa dels avis”, moment en què la gent més gran i que, sovint, té cura d’aquests infants pot sentir l’escola d’una manera més propera.