Equip docent

Equip docent

L’equip docent de l’escola Tirol està format per especialistes en educació infantil. Direcció d’escola s’ocupa dels aspectes organitzatius i coordina les funcions pedagògiques. Cada grup classe té un tutor/a que fa el seguiment diari dels infants i es preocupa del seu correcte desenvolupament. Els especialistes de música, psicomotricitat i anglès col·laboren en la formació integral dels alumnes i participen de les tasques educatives.

Equip directiu:

Xènia Ribalta - direcció
Esther Martínez - sotsdirecció