Entrada Tirol

L'escola

Els anys 60 van suposar, al nostre país, el d’esplegament de moltes energies, primer en els camps demogràfic i econòmic i, després, en el social i cultural. El motor d’aquests canvis va ser la societat civil, que va endegar iniciatives que li permetessin disposar de les eines necessàries per a la seva modernització.

Una d’aquestes eines va ser l’escola. Van sorgir molts projectes educatius que van anar teixint allò que s’ha anomenat l’escola catalana, un moviment que intentava combinar modernitat i qualitat.

Les escoles que formen part de la Fundació Collserola, l’Escola Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia, el parvulari Tirol, l’Escola Avenç i l’Escola Ramon Fuster són fruit d’aquest moviment.

Si bé la iniciativa d’aquest impuls va tenir un caràcter marcadament individual, l’evolució de la societat catalana i l’exigència creixent d’alts estàndards de qualitat van afavorir uns processos d’integració i de síntesi que han permès adaptar aquells esforços del passat a les exigències del present.

La proximitat, física i de plantejaments pedagògics, entre l’Escola Frederic Mistral i el Parvulari Tirol, així com la seva complementarietat, en van afavorir el procés de convergència i unitat.