Àrees d'aprenentatge

Àrees d'aprenentatge

El conjunt d’aprenentatges i vivències que portem a terme tenen com a base el Currículum d’Educació Infantil que proposa la Generalitat de Catalunya, on es concreten una sèrie de principis i orientacions pedagògiques.

El coneixement d’ell mateix vol iniciar-los en uns hàbits d’higiene, d’ordre i d’autonomia, així com fer-los anar assolint unes habilitats motrius i la consciència del propi cos i de les seves possibilitats.

La descoberta de l’entorn implica aprendre a relacionar-se amb les persones, els nous espais, les noves situacions...

L’àrea instrumental engloba els llenguatges verbal, plàstic i musical, tots ells, maneres d’expressar sentiments, fets o vivències.

Educar de 0 a 3 anys

Als pares ens és difícil imaginar què deuen fer els nostres fills, al llarg del dia, a part d’estar ben cuidats, tenir una bona higiene i menjar o dormir bé. Sovint la nostra pregunta és: què fan?, juguen tot el dia?

Àrees d'aprenentatge