Educar per fer créixer

Educar per fer créixer

L’escola té com a finalitat ajudar els infants a créixer, iniciant-los en els processos de descoberta, afavorint l’assimilació de fets i conceptes a partir de la pròpia experiència i atenent al grau de maduresa de cada nen/a.

En aquest procés, oferim als infants l’ambient càlid i segur que els permetrà cobrir, també, les necessitats físiques, afectives, cognitives i socials per desenvolupar-se i relacionar-se.

Els diferents aprenentatges i capacitats que anem assolint sobre el llenguatge, els hàbits, la motricitat, la relació amb l’entorn, etc. portaran els infants a ser més autònoms i a créixer com a persones que, a poc a poc, es van independitzant dels adults.

Educar de 0 a 3 anys

Als pares ens és difícil imaginar què deuen fer els nostres fills, al llarg del dia, a part d’estar ben cuidats, tenir una bona higiene i menjar o dormir bé. Sovint la nostra pregunta és: què fan?, juguen tot el dia?

Educar per fer créixer