Juguem per aprendre

Juguem per aprendre

Els nens i nenes juguen molt, és la manera que tenen d’aprendre. El JOC és la base de l’aprenentatge per a l’infant. Per tant, és la peça clau que fomentem, oferint-li tot tipus de materials perquè puguin manipular, experimentar, crear, construir, raonar, parlar... A partir del joc, també aprèn a relacionar-se amb els altres i a interactuar amb els objectes, en un espai i un entorn diferents del familiar.

Des de l’escola, fem un bon seguiment del procés motor natural del nen, des que està de bocaterrossa observant tot el que l’envolta, fins que comença a gatejar, a caminar, a córrer, a saltar... cada nen té el seu propi ritme que cal respectar i, alhora, estimular per anar assolint aquestes etapes maduratives que ell mateix ens va marcant.

Educar de 0 a 3 anys

Als pares ens és difícil imaginar què deuen fer els nostres fills, al llarg del dia, a part d’estar ben cuidats, tenir una bona higiene i menjar o dormir bé. Sovint la nostra pregunta és: què fan?, juguen tot el dia?

Juguem per aprendre