L'alimentació

L'alimentació

Viure el fet de menjar com un plaer. Això és el que ens proposem per tal que els nens visquin aquest moment d’una manera positiva. Cal una complicitat important entre l’escola i la llar familiar. Oferim una alimentació variada i equilibrada, adequada a cada moment evolutiu del nen i intentem fomentar uns bons hàbits a l’hora dels àpats.

També en aquestes edats poden aparèixer en alguns infants factors que impliquin una alimentació molt específica (al·lèrgies o intoleràncies a certs aliments), i des de l’escola els oferim l’atenció adequada per tal que puguin viure el fet de menjar com un moment de normalitat i respecte vers la seva persona.

Els primers hàbits

Si un dels nostres objectius és que els nens i nenes siguin individus més autònoms i formin part activa de l’entorn, cal ajudar-los a tenir cobertes les primeres necessitats. Des d’escola donem una importància cabdal a una bona higiene i a una bona alimentació. Per això, treballem uns hàbits o rutines que ajuden els infants a adquirir un ordre i una seguretat que els permetran anar creixent i assumir petites responsabilitats.