Higiene i salut

La higiene i la salut

Que els nens vagin interioritzant uns hàbits d’higiene o que el fet de sentir-se nets sigui una sensació positiva forma part dels objectius d’escola. Són, a més, condicions bàsiques per tenir cura d’un mateix.

D’altra banda, és cert que estem davant d’uns infants que, sovint, poden manifestar símptomes de malaltia ja que s’estan començant a immunitzar. Per això, en aquestes ocasions, cal respectar les indicacions dels metges, administrar les dosis de medicació indicades o quedar-se a casa el temps necessari. D’aquesta manera, entre tots evitem els possibles contagis i garantim un ambient saludable dins de l’entorn escolar.

Els primers hàbits

Si un dels nostres objectius és que els nens i nenes siguin individus més autònoms i formin part activa de l’entorn, cal ajudar-los a tenir cobertes les primeres necessitats. Des d’escola donem una importància cabdal a una bona higiene i a una bona alimentació. Per això, treballem uns hàbits o rutines que ajuden els infants a adquirir un ordre i una seguretat que els permetran anar creixent i assumir petites responsabilitats.