Les joguines

Les joguines

Les joguines són una gran eina pedagògica i el cert és que, tant a l’escola com a casa, ajuden els nens a aprendre conceptes objectius: els colors, el so i el silenci, el moviment, la textura...

A la classe, a més, aprenen a recollir-les i, alhora, a classificar-les; són una eina important de relació ja que poden servir d’interlocutores entre nens i adults i els ajuden a aprendre a compartir amb els altres. La joguina que un nen porta de casa pot donar-li seguretat i ajudar-lo en aquest nou repte d’adaptar-se a l’entorn escolar. Alhora, aprèn a desprendre-se’n perquè a l’escola ja en tenim, de joguines. També aprèn a respectar i a tenir cura dels objectes per tal de valorar-los i conservar-los.

En definitiva, les joguines els aporten aquella dosi d’aprenentatge emocional tan important per anar creixent i madurant.

Els primers hàbits

Si un dels nostres objectius és que els nens i nenes siguin individus més autònoms i formin part activa de l’entorn, cal ajudar-los a tenir cobertes les primeres necessitats. Des d’escola donem una importància cabdal a una bona higiene i a una bona alimentació. Per això, treballem uns hàbits o rutines que ajuden els infants a adquirir un ordre i una seguretat que els permetran anar creixent i assumir petites responsabilitats.

Les joguines