Autonomia personal

L'autonomia personal

En aquestes primeres edats de la vida, hem d’anar ajudant els nostres fills i alumnes en el camí cap a l’autonomia, és a dir, cap a la capacitat d’anar fent les coses per un mateix.

És cert que, per a un infant petit, el procés de treure o posar-se la roba és difícil. Aprofitar les seves ganes de fer i d’aprendre, però, és una bona manera de començar. És important que, com adults, els fem, en aquest sentit, les coses una mica més fàcils. Com? Fent que la roba per anar a l’escola sigui còmoda i fàcil de posar. D’aquesta manera, es veuran capaços d’anar fent petits avenços en aquesta direcció... per exemple, a l’hora de treure els bolquers, d’aprendre a anar al lavabo, de descordar-se la bata o de posar-se l’abric

Els primers hàbits

Si un dels nostres objectius és que els nens i nenes siguin individus més autònoms i formin part activa de l’entorn, cal ajudar-los a tenir cobertes les primeres necessitats. Des d’escola donem una importància cabdal a una bona higiene i a una bona alimentació. Per això, treballem uns hàbits o rutines que ajuden els infants a adquirir un ordre i una seguretat que els permetran anar creixent i assumir petites responsabilitats.