Projecte educatiu

Projecte educatiu

El projecte educatiu recull els valors i els objectius de l’escola Tirol i incorpora el caràcter propi de centre. Inclou l’ideari, la presentació de l’escola, les àrees d’aprenentatge i la metodologia. Promou compromisos educatius entre les famílies i el centre i s‘entén com una eina de renovació i millora constant de l’acció educativa.

Envers l’infant, l’atenció educativa és personalitzada i es basa en l’afecte i en la confiança. L’adquisició dels hàbits i dels aprenentatges bàsics es fa a través de la metodologia activa, atenent el moment evolutiu de cada nen. Aquests principis fonamenten la progressiva educació dels nostres alumnes.