Relació amb les famílies

L’escola proposa espais o moments de trobada per poder atendre les necessitats que, com a pares, ens puguin sorgir:

  • El contacte diari amb els mestres o les entrevistes individuals són un bon mitjà per rebre una informació mútua sobre els nostres fills i alumnes.
  • L’agenda escolar ens serveix per poder anotar/ intercanviar aquelles informacions del dia a dia.
  • Els informes de seguiment de l’alumne, que es donen al llarg del curs, analitzen el creixement harmònic de l’infant.
  • Les reunions pedagògiques o l’Escola de pares estan adreçades a tenir espais d’informació o de consulta sobre temes relacionats amb l’etapa educativa que vivim.
  • La participació activa de la família en les festes i celebracions escolars.
  • Les cartes informatives sobre aspectes organitzatius, temes pedagògics, sortides i activitats.

Relacions amb les famílies

La confiança i la comunicació són la base més important per tal d’afavorir una bona relació entre les famílies i l’escola.

Cal confiança per saber que, com a pares, podem deixar els nostres fills amb tranquil·litat perquè estan en bones mans.

La comunicació continuada i fluïda és indispensable ja que tots necessitem informació per tal de poder ajudar els nostres fills i alumnes a créixer en una direcció ferma i coherent.